JESLE - ŠKOLKA - HLÍDÁNÍ DĚTÍ

Dětské centrum Mláďátka je soukromé centrum s JESLEMI a ŠKOLKOU, hlídáním dětí, zájmovými kroužky, KLUBEM NADANÝCH DĚTÍ ve spolupráci s Mensou ČR a dalšími aktivitami pro děti a pro rodiče.

"ŠKOLKA SPOLUPRACUJÍCÍ S MENSOU" 

Mensa NTC Learning systém rozvoje dětského mozku, vzdělávání nadaných dětí.

V roce 2015 nám byl udělen titul "ŠKOLKA SPOLUPRACUJÍCÍ S MENSOU" v oblasti rozvoje intelektu dětí.

Mensa NTC Learning je unikátní systém rozvoje dětského mozku za pomocí cvičení, která vedou k průkaznému zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Výzkumy, na základě kterých projekt vznikl, mimo jiné vycházejí z faktu, že dětský mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí (propojení) do věku 7 let, z toho 50 % vznikne do konce do věku 5 let. Cíl našeho společného úsilí s Mensou ČR je rozvoj potenciálu všech dětí od nejrannějšího období, v ČR je projekt nazván „Mensa pro školky“. http://deti.mensa.cz/index.php?pg=ntc

ZÁPIS do JESLÍ a ŠKOLKY na školní rok 2016/2017

Poslední volná místa: Jesle - 3 místa, školka 2 místa.

 Přijímáme přihlášky do třídy jeslí (6 měs. - 3 roky) a do třídy školky (3 - 6 let) k docházce od Září 2016, proto prosím neváhejte a včas se u nás registrujte na unikátní vzdělávací program MENSA a MATES.

Naše centrum je určeno pro děti od 6 měsíců do 7 let věku.  Děti jsou rozděleny do dvou tříd - jesle a školka. S dětmi pracujeme dle tematického vzdělávacího programu s využitím metody NTC "Mensa NTC Learning" (jsme prvními a jedinými jeslemi a školkou v Jihočeském kraji, která rozvíjí systematicky intelekt dítěte ve spolupráci s Mensou ČR), máme rozšířenou výuku angličtiny. Ve školce děti připravujeme na školní docházku - pracujeme i s předškoláky v posledním roce před nástupem do základní školy (pro děti není ze zákona povinné absolvovat předškolní výchovu ve státní mateřské škole). Pracujeme s dětmi v menších skupinách - individuálně. 

Otevřeno máme každý pracovní den 7:00 — 17:00 hodin.  Víkendy dle domluvy či akcí. Hlídáme také v domácnosti zdravé a nemocné děti, prostřednictvím našich vyškolených zdravotnických a pedagogických pracovníků. 

(Centrum je otevřeno i v době letních prázdnin, víkendové hlídání je možné po domluvě)

UNIKÁTNÍ NADSTANDARDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro všechny děti 0-6 let

* MENSA ČR "NTC", MATES, ANGLIČITNA, LOGOpedie

Zvyšování intelektu dětí a technické zručnosti, identifikace nadaných dětí...

Všechny druhy hlídání (odpolední, víkendové, večerní) a další akce jsou přístupné i dětem, které nejsou zapsány v našich jeslích či školce. V případě zájmu nás kontaktujte a přijďte se k nám podívat. Zdarma "školka na zkoušku".

Jsme moderní a dynamické centrum. Klademe důraz na rozvoj dítěte ve všech oblastech (bio-psycho-sociální a spirituální), respektujeme dítě jako individualitu, ale vedeme jej ke spolupráci v týmu. Děti vedeme ke zdravému životnímu stylu. Pořádáme množství dalších aktivit pro děti a rodiče. Děti v našem centru jsou úrazově pojištěny a je dbáno na jejich bezpečnost. Kapacita centra je 15 - 20 dětí. Protože jsme soukromé centrum, tak rodiče neztrácejí nárok na rodičovský příspěvek.

​ 

JSME ZAPOJENI DO PROJEKTU

 

ODPOLEDNÍ KROUŽKY PRO DĚTI - Bystrá hlavička Mensa NTC (intenzivní výuka),

Logopedie (profylaxe a nácvik), Angličtina


TESTOVÁNÍ IQ s Mensou ČR 

 

Testování plánujeme uskutečnit na jaře 2017

9.00 předškolní děti 5 - 6 let, od 15.00 široká veřejnost 5 - 100 let

více info Facebook, přihlášení nutné na  http://www.mensa.cz/testovani-iq/prihlaska-na-testovani/

 

ACCELERATING SCIENCE - Prosinec 2016 - Výstaviště ČB - účast dětí z MŠ Mláďátka

Populárně naučná interaktivní výstava vytvořená a zapůjčená organizací CERN. Příběhu o vývoji vesmíru, od velkého třesku až po současnost. Odpovědi na otázky, jak se zrodil život na Zemi a z čeho se skládá vše okolo nás.

 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA  KDY: 5. 12. 2016     Čas17.00 hod.   Cena: 300 Kč/dítě  (rezervace nutná) Nadílka pro děti v ceně.   

 

Animátorky na dětské oslavy

Postaráme se o zábavu Vašich dětí, kterým připravíme zábavný a dynamický program. Připravíme sportovní hry a soutěže, facepainting, dětské tance, kreslení a tvořivou dílničku, dětskou minidiskotéku. Provedeme děti narozeninovým rituálem - zpívání písničky, dort, svíčky, dárky, vystřelování konfet. Animátorky jsou v kostýmu. Dokážeme děti zabavit a dopřát rodičům chvíle bezstarostnosti!

 

Proč si vybrat naše centrum? 

Kvalifikovaný personál - porodní asistentka, pedagog, lékař

Mgr. Dominika Průchová, Ph.D., která vede centrum absolvovala studium na Zdravotně sociální fakultě JU — oboru specializace ve zdravotnictví, s praxí jako výzkumný pracovník ve spolupráci s prof. Velemínským. Bakalářské studium a praxi má v oboru porodní asistentka s praxí ve zdravotnických zařízeních a zařízeních péče o děti. Certifikovaná lektorka Bezpečnosti dětí a Prevence úrazů u dětí a mladistvých. Spolupracuje na výzkumných projektech Ministerstva zdravotnictví ČR a na projektech Evropského Sociálního Fondu (ESF) v oblastech péče a o matku a dítě. Je autorkou několika publikací v odborných časopisech.

Zdravotním garantem a spolupracovníkem je prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. dr.h.c. — významný pediatr, bývalý děkan Zdravotně sociální fakulty JU, držitel ocenění Purpurové srdce za péči o předčasně narozené děti.

Dále s dětmi v centru pracuje učitelka MŠ a speciální pedagog s praxí v mateřských školách při nemocnicích. Jednotlivé kroužky vedou zkušení pedagogové či certifikovaní lektoři. Také s námi spolupracují studentky a studenti z Pedagogické a Zdravotně sociální fakulty JU. 

V našem týmu jsou zastoupeny všechny věkové kategorie i babička a mužský prvek — animátor mimoškolních aktivit.

Jedinečné prostorové zázemí a čerstvý vzduch

Prostorná vila v klidné části s velkou zahrádkou, nemusíme chodit s dětmi na procházky v provozu mezi auty (nejsme v prostorách kanceláří, ani v žádných jiných stísněných místnostech). Máme bezpečnou zahradu, bez vysokých prolézaček a nebezpečných herních prvků, upřednostňujeme aktivní práci s dětmi i na zahradě (hry, soutěže, venkovní řízené aktivity). Lokace je v blízkosti centra města (po cestě do Vaší práce) a zároveň v přírodě a klidu!

Důraz na zdravý životní styl a zábavu pro děti

Zdravé stravování (s Bio produkty), pohybové aktivity, zdravotní tělocvik, výchova k respektu k přírodě, enviromentální výchova. Canisterapie, Hippoterapie.

Přátelská rodinná atmosféra

Děti jsou to nejcennější co máme!